JAK MÁM POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ REKLAMACE?


Toto pole ponechte prázdné
Vyplňte prosím všechna pole formuláře
Děkujeme, Váš vzkaz byl odeslán.

Vždy, nejlépe za přítomnosti řidiče, zjistěte rozsah škody a pořiďte fotodokumentaci. Do nákladního listu CMR, případně dodacího listu napište výhradu ke stavu zásilky. Sepište škodní protokol, kde uveďte, co přesně a v jakém počtu chybí nebo bylo poškozeno. Poškozené zboží uschovejte pro případnou kontrolu likvidátorem z pojišťovny. Pořízenou dokumentaci nám obratem zašlete na e-mail. Vašemu případu se budeme s náležitou péči věnovat

CARGO SYSTEM


Cargo Prague
Cargo IHL
XCargo