…across logistics
Cargo Prague

www.cargoprague.cz


Celní služby

533710_71930792

Naši celní deklaranti Vám pomohou úspěšně projít procedurou celního řízení a zároveň zoptimalizovat platbu cla a ostatních poplatků spojených s dovozem nebo vývozem Vaší zásilky. Pro vystavování celních dokladů a komunikaci s celním úřadem využíváme nejmodernější software a on-line spojení s celním úřadem.

Naše celní služby zahrnují:

 • vyhotovení celních dokladů
  • jednotný správní doklad (JSD)
  • elektronické celní prohlášení (E-dovoz, E-vývoz)
  • osvědčení o původu zboží (EUR1, ATR)
 • zastupování
  • zastupování v celním řízení (přímé, nepřímé)
  • elektronické celní řízení (VAN operátor, kvalifikované elektronické podpisy)
 • zajištění celního dluhu
  • globální záruka
  • individuální záruka (záruční listina)
 • zjednodušené postupy v celním řízení
  • volný oběh (zjednodušené celní prohlášení)
  • zjednodušené postupy
  • centralizované celní řízení
  • příprava pro získání statutu oprávněného hospodářského subjektu (AEO)
 • ostatní celní služby
  • zařazení zboží do společného sazebníku EU (TARIC)
  • výpočet celního dluhu a daní
  • uplatnění preferenčního původu zboží
  • osvobození od cla, vrácené zboží, režimy s hospodářským účinkem
  • neutralizace dokladů
  • celní poradenství

Skupina Cargo

CARGO PRAGUE
CARGO IHL
XCARGO